Preambula k zakonom - Preamble to the Laws in Slovenian

MCC logoKriket je igra, ki dolguje edinstveno privlačnost ne samo upoštevanju Zakonov temveč tudi spoštovanju Duha Igre ( Spirit of the Game). Kakršno koli dejanje v nasprotju z duhom škodi igri sami. Glavno odgovornost za spoštovanje duha igre nosita kapetana.

1. Dva zakona postavljata odgovornost za vedenje ekipe na kapetana.

Odgovornost kapetanov

Kapetana sta v vseh trenutkih odgovorna zagotoviti , da se igra odvija v skladu z Duhom Igre kakor tudi upoštevaje Zakone.

Vedenje igralcev

V primeru , da katerikoli igralec ne upošteva navodil sodnika, kritizira njegovo odločitev z besedo ali dejanjem ali kaže nestrinjanje ali se splošno obnaša na način, ki bi lahko škodoval ugledu igre, naj prizadeti sodnik obvesti drugega sodnika in igralčevega kapetana ter ga pouči, kako ukrepati.

2. Pošteno in nepošteno igranje

Po določilih z Zakoni edino sodnika presojata, kaj je pošteno in nepošteno igranje. Posredujeta lahko v kateremkoli trenutku, kapetan je odgovoren, da ukrepa, če se od njega zahteva.

3. Sodnika imata pravico ukrepati v primeru:

 • Zavlačevanja
 • Poškodovanja pitcha-osrednjega dela igrišča-odbijališča
 • Nevarnega ali nepoštenega metanja-bowlinga
 • Spreminjanja lastnosti žoge
 • Kakršnega koli dejanja, ki se ga oceni za nepošteno

4. Duh Igre vključuje SPOŠTOVANJE:

 • Svojih nasprotnikov
 • Lastnega kapetana
 • Vlogo sodnikov
 • Tradicionalnih vrednot igre

5. V nasprotju z Duhom Igre je:

 • Spodbijati sodnikovo odločitev z besedo, dejanjem ali gestami
 • žaljivo govoriti z nasprotnikom ali sodnikom
 • dopustiti goljufanje ali ostro ukrepanje:
  (a) zahtevati izločitev, če je očitno, da odbijalec ni izločen
  (b) pristopiti proti sodniku na agresiven način, ko zahtevaš izločitev
  (c) skušati motiti nasprotnika verbalno ali ga nadlegovati s ploskanjem ali z nepotrebnim hrupom pod pretvezo navdušenja in motiviranja lastne ekipe

6. Nasilje

Igrišče ni prostor za kakršno koli nasilno obnašanje.

7. Igralci

Kapetana in sodnika skupaj prispevajo k vzdušju poteka tekme. Od vsakega igralca se pričakuje, da k temu pomembno prispeva.

Thanks to Borut Čegovnik for this translation.